Przedszkole Publiczne w Węgrach wita!

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy wychowankom ciepłą atmosferę, rzetelną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kolorowe sale zabaw oraz smaczne posiłki.
W naszym przedszkolu dziecko:

znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
zdobywa umiejętności i wiedzę w oparciu o aktywne metody pracy
poznaje swoje prawa i obowiązki
przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole
poznaje świat wartości, by wyrosnąć na dobrego, wrażliwego człowieka
zdobywa wiedzę o swoim regionie, poznaje tradycję i kulturę

Dzięki dogodnej lokalizacji, w spokojnej wsi Węgry, w dolinie Małej Panwi, dzieci codziennie obcują z przyrodą.

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym w nowy plac zabaw wpływa na postawę prozdrowotną dzieci i zaspakaja charakterystyczną dla nich potrzebę ruchu.
Sale zabaw są bezpieczne, przestronne, z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Dysponujemy salą do zajęć terapeutycznych i logopedycznych.

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” (Janusz Korczak)