Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Węgrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Węgrach.
Data publikacji strony internetowej: 2016-02-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-23.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
• brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• linki – (niektóre...