Informacja na temat zdalnych zajęć logopedycznych na okres marzec – kwiecień 2021r.

Drodzy Rodzice

Przedstawiam propozycje ćwiczeń logopedycznych dla dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu na okres 29.03 – 2.04.2021. Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia ćwiczeń wraz z kartami pracy znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładce Materiały dla rodziców w kategorii Praca zdalna z logopedii na okres marzec-kwiecień 2021r. Materiały na kolejny tydzień prześlę 06.04.2021r. Dane do kontaktu indywidualnego: logopedia0202@gmail.com

Życzę jednocześnie zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Neurologopeda Alicja Janecka

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, praca przedszkola zostaje ograniczona.

Przedszkole będzie prowadziło pracę zdalną, materiały będą ukazywały się na stronie przedszkola oraz na WhatsApp.

Zajęcia stacjonarne są organizowane dla wszystkich osób wskazanych w rozporządzeniu. Uprawnieni Rodzice proszeni są o kontakt z dyrektorem przedszkola (tel. 604409765).

Agnieszka Benroth

Pierwsza tura rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola Publicznego w Węgrach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o treści:

„§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w art. 158 ustawy z dni 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach tych jednostek”.

Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Węgrach na rok ...