Informacja na temat zdalnych zajęć logopedycznych na okres marzec – kwiecień 2021r.

Drodzy Rodzice

Przedstawiam propozycje ćwiczeń logopedycznych dla dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu na okres 29.03 – 2.04.2021. Szczegółowe informacje na temat sposobu prowadzenia ćwiczeń wraz z kartami pracy znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładce Materiały dla rodziców w kategorii Praca zdalna z logopedii na okres marzec-kwiecień 2021r. Materiały na kolejny tydzień prześlę 06.04.2021r. Dane do kontaktu indywidualnego: logopedia0202@gmail.com

Życzę jednocześnie zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Neurologopeda Alicja Janecka

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, praca przedszkola zostaje ograniczona.

Przedszkole będzie prowadziło pracę zdalną, materiały będą ukazywały się na stronie przedszkola oraz na WhatsApp.

Zajęcia stacjonarne są organizowane dla wszystkich osób wskazanych w rozporządzeniu. Uprawnieni Rodzice proszeni są o kontakt z dyrektorem przedszkola (tel. 604409765).

Agnieszka Benroth

Pierwsza tura rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola Publicznego w Węgrach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o treści:

„§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w art. 158 ustawy z dni 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach tych jednostek”.

Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Węgrach na rok ...

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Węgrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Węgrach.
Data publikacji strony internetowej: 2016-02-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-23.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
• brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• linki – (niektóre...

Rady dla rodziców w czasie pandemii

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia
  • Przyprowadź do placówki DZIECKO ZDROWE – bez objawów chorobowych
  • Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
  • Rodzice pamiętajcie o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola  zabawek
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach  higieny
  • Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przed wejściem do szatni, RO...

Wyprawka przedszkolaka

– papcie (najlepiej z jasną podeszwą)
– zapasowy komplet ubranek w podpisanym woreczku
– duża paczka chusteczek higienicznych

Dzieci 3-4 letnie, przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dodatkowo przynoszą:
– poduszka
– kołderka
– ciepłe prześcieradło lub kocyk
– piżamka

Żabki – 26 czerwiec – WAKACJI NADSZEDŁ CZAS !!!

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Piątek – temat dnia: WAKACJI NADSZEDŁ CZAS

Dziś ostatni dzień naszego wspólnego zdalnego nauczania.

Dla chętnych dzieci przygotowałam kilka zabaw, które możecie wykonać w dowolnym czasie.

Zagadkowe lato – odgadywanie zagadek słowno – wzrokowych.

Poniżej link do zagadek, kliknij i spróbuj rozwiązać kilka zagadek o lecie i wakacjach.

Zagadkowe lato

Jeśli chcecie trochę odpocząć to możecie  obejrzeć kilka bajek o tematyce wakacyjnej

NAD JEZIOREM  – SERIA: PRZYGODY BOLKA I LOLKA 

HARCERSKA WARTA – SERIA: PRZYGODY BOLKA I LOLKA

WAKACYJNE SZLAKI (1977) – SERIA: PRZYGODY BOLKA I LOLKA

REKSIO RATOWNIK

Kochane Dzieci !!!

Szybko minął nam ten przedszkolny rok… Zaczyna się najpiękniejsza pora  – wakacje…

To czas letnich kąpi...