Żabki – 25 czerwiec – Smaki, zapachy i odgłosy lata

Dzień dobry kochane Żabki

Temat dnia: Smaki, zapachy i odgłosy lata

Za co lubimy lato? “– rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata, rozwijanie
logicznego myślenia.

Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających lato.

Dziecko ogląda reprodukcje obrazów: Włodzimierza Tetmajera Żniwiarki w polu, Winslowa Homera For to be a former’s boy.

Opisuje ich kolorystykę i nastrój. Zastanawia się, z jaką porą roku się kojarzą i jakie oznaki lata przedstawiają. 

Żniwa to czas zbioru z pól roślin uprawnych, głównie zbóż, takich jak: żyto, pszenica, owies

 

Utrwalanie zdobytych wiadomości na temat cech lata.

Rodzic pyta: Po czym poznajemy, że nadeszło lato?

Co dzieje się latem w przyrodzie?

Dziecko wypowiada się.

 

Rozwiązywanie zagadek słuchowych – Zjawiska charakterystyczne dla lata.

*Ciemno, cicho. Co to będzie?
Nagle grzmoty słychać wszędzie. (burza)

Rodzic odtwarza nagranie z odgłosami burzy. Pokazuje obrazki przedstawiające krajobrazy – w czasie ładnej pogody i podczas burzy. R/O pyta, czy dziecko słyszało i widziało burzę; czy wie, jak należy się zachowywać podczas burzy. R/O informuje, na czym polega to zjawisko.

ODGŁOS BURZY

Burzy towarzyszą grzmoty, błyskawice, bardzo silny porywisty wiatr oraz obfite opady deszczu. Przed nadejściem burzy często panuje spokój, jest cicho.

* Kolorowy most na niebie,
co zachwyca dzieci.
Zjawia się, gdy deszczyk pada i słoneczko świeci. (tęcza)

Rodzic pyta, co to jest tęcza, czy dzieci pamięta, jak powstaje tęcza, jaki ma kształt. Zapoznaje dziecko z tym zjawiskiem pogodowym. Przypomina, że tęcza pojawia się na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Wówczas promienie słońca załamują się w kropelkach wody. R. pyta, czy dziecko pamiętają, jakie kolory ma tęcza.

Rozwiązywanie zagadek rysunkowych.

Pomoce: karton, mazak.

Rodzic rysuje na kartonie różne kształty, np. słońce, czereśnię. Dziecko odgaduje, co zostało narysowane. Próbuje sformułować poprawne zdanie związane z rysunkiem. Przykłady wypowiadanych zdań: Latem mocno świeci słońce. Latem dojrzewają czereśnie.

Ćwiczenia

 Zabawa podsumowująca informacje o lecie – Prawda – fałsz.

Rodzic wypowiada zdania, dziecko siedzi na dywanie. Jeśli zdanie jest prawdziwe, dziecko wstaje, jeśli fałszywe, siedzi. Przykłady zdań:
• Latem trzeba się ciepło ubierać.
• Latem pada z nieba kolorowy śnieg.
• Latem zwierzęta przygotowują się do zimowego snu itp.

Zajęcia plastyczne „ Lato” Zadaniem dziecka jest namalowanie letniego obrazka farby/kredki


BĄDŹMY BEZPIECZNI PODCZAS WAKACJI

MIŁEJ ZABAWY I POZDRAWIAM SERDECZNIE !!!