Koncentracja uwagi u dzieci

Alalia

Chcę mieć zwierzaka

Motywacja do samodzielności

Obdarowywanie dzieci

Ooglądanie telewicji

Niepłynna mowa

Pamięć i koncentracja

Objawy zaburzonej lateralizacji

Zaburzona lateralizacja – ulotka

koncepcja

Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny, objawy, profilaktyka, terapia

 Propozycje ogólnych ćwiczeń logopedycznych do pracy zdalnej:

Ogólne ćwiczenia pracy języka

Ćwiczenia żuchwy

Ćwiczenia pracy warg

Ćwiczenia pracy aparat mowy u dzieci 2,5 – 4 letnich

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

Ćwiczenia dykcyjne – wierszyki

Słuch fonemowy

 

Praca zdalna z logopedii na okres marzec-kwiecień 2021

Drodzy Rodzice przedstawiam I-szy zestaw ćwiczeń na okres 29.03. – 02.04.2021r.

  1. Prowadzimy z dzieckiem rozmowę nt. Świąt Wielkanocnych. Następnie czytamy opowiadanie pt. „Wielkanoc u pana Języczka” (Link poniżej – Opowiadanie Wielkanoc u Pana Języczka) oraz wykonujemy ćwiczenia aparatu mowy według podanej instrukcji. Ćwiczenia wykonujemy przed lustrem.
  2. Dziecko koloruje koszyczek wielkanocny (Link poniżej – Koszyczek wielkanocny kolorowanka).

Opowiadanie Wielkanoc u Pana Języczka

Koszyczek wielkanocny – kolorowanka

 

Drodzy Rodzice przedstawiam II-gi zestaw ćwiczeń na okres 06.04 – 09.04.2021r.

  1. Prowadzimy z dzieckiem rozmowę nt. miejsca zamieszkania i ulubionych potraw zajączka (Link poniżej – Przygody zajączka Kicaczka – opowiadanie) oraz czytając opowiadanie wykonujemy ćwiczenia aparatu mowy według podanej instrukcji. Ćwiczenia wykonujemy przed lustrem.
  2. Dziecko rysuje po śladzie marchewki (Link poniżej – Marchewki dla zajączka – rysowanie po śladzie). Marchewki można pokolorować.

Przygody zajączka Kicaczka – opowiadanie

Marchewki dla zajączka – rysowanie po śladzie

 

Drodzy Rodzice przedstawiam III – ci zestaw ćwiczeń na okres 12 –  16.04.2021r.

Ćwiczenia dla dzieci 3 letnich:

  1. Omawiamy z dzieckiem historyjkę 3 elementową pt. „Brzydkie kaczątko” (Link poniżej Historyjka 3 elementowa Brzydkie kaczątko) zwracając uwagę na kolejność zdarzeń oraz konstruowanie przez dziecko zdań podczas budowania przez nie wypowiedzi słownej. Następnie w miarę istniejących możliwości drukujemy historyjkę obrazkową. Dziecko rozcina ją według wyznaczonych linii i samodzielnie próbuje odtworzyć przebieg zdarzeń układając historyjkę ponownie.
  2. Rodzice czytają dziecku baśń H.Ch. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko” w książce lub odtwarzają treść baśni z komputera (link poniżej Film Brzydkie kaczątko). Prowadzimy z dzieckiem rozmowę nt. treści baśni.

Historyjka 3 elementowa Brzydkie kaczątko

Film Brzydkie kaczątko

 

Ćwiczenia dla dzieci 4 – 5 letnich:

  1. Dziecko przygląda się obrazkom historyjki 4 elementowej pt. Pisklęta (Link poniżej Historyjka 4 elementowa Pisklęta). Werbalizuje zilustrowane zdarzenia zwracając uwagę na kolejność zdarzeń oraz budowanie konstrukcji zdaniowych podczas swojej wypowiedzi. Następnie w miarę istniejących możliwości drukujemy historyjkę obrazkową. Dziecko rozcina ją według wyznaczonych linii i samodzielnie próbuje odtworzyć przebieg zdarzeń układając historyjkę ponownie.
  2. Dziecko słucha wiersza Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio” (link poniżej Wiersz Julian Tuwim Ptasie radio) czytanego mu przez rodzica. Prowadzimy z dzieckiem rozmowę nt. treści zawartych w wierszu.

Historyjka 4 elementowa Pisklęta

Wiersz Julian Tuwim Ptasie radio

 

Ćwiczenia dla dzieci 6 – 7 letnich:

  1. W miarę istniejących możliwości drukujemy 6 elementową historyjkę obrazkową pt. Wiosenny kwiatek (Link poniżej Historyjka 6 elementowa Wiosenny kwiatek). Dziecko rozcina obrazki według wyznaczonych linii. Po rozcięciu ich miesza je, po czym ponownie próbuje odtworzyć przebieg zdarzeń. Po ułożeniu historyjki opowiada jej treść budując zdania. W przypadku braku możliwości wydrukowania historyjki dziecko opowiada treść historyjki budując zdania.
  2. Dziecko słucha wiersza Jana Brzechwy pt. „Wiosenne porządki” (link poniżej Wiersz Jan Brzechwa Wiosenne porządki) czytanego mu przez rodzica. Prowadzimy z dzieckiem rozmowę nt. treści zawartych w wierszu.

Historyjka 6 elementowa Wiosenny kwiatek

Wiersz Jan Brzechwa Wiosenne porządki