Pierwsza tura rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola Publicznego w Węgrach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o treści:

„§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w art. 158 ustawy z dni 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach tych jednostek”.

Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Węgrach na rok szkolny 2021/2022 według kryteriów obowiązkowych ( art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe- Dz. U. z 2020r. poz. 910):

  1. Wiktoria Andrzejewska
  2. Antoni Bajorek
  3. Krzysztof Ładyga
  4. Zuzanna Skrzypacz

Wnioski dzieci nie zakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym.