Rekrutacja uzupełniająca na rok przedszkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa Nr OR.0050.9.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. od 8 maja rozpoczynamy II etap rekrutacji- rekrutację uzupełniającą, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Turawa Nr XVIII/95/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poniżej  znajdą Państwo załącznik dotyczący rekrutacji uzupełniającej. Wypełniony wniosek wraz z wymienionymi dokumentami proszę dostarczyć drogą mailową  kontakt@przedszkolewegry.pl bądź osobiście w przedszkolu w dniach 11.05,  13.05,  15.05 w godzinach 9.oo – 11.00.

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji uzupełniającej

  • weryfikacja dokumentów do 02.06.2020 r.
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 05.06.2020 r.
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 06.06. – 15.06.2020 r.
  • podanie ostatecznej listy dzieci przyjętych do przedszkola 18.06.2020 r.

Pobierz druk do wypełnienia – rektutacja