SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, praca przedszkola zostaje ograniczona.

Przedszkole będzie prowadziło pracę zdalną, materiały będą ukazywały się na stronie przedszkola oraz na WhatsApp.

Zajęcia stacjonarne są organizowane dla wszystkich osób wskazanych w rozporządzeniu. Uprawnieni Rodzice proszeni są o kontakt z dyrektorem przedszkola (tel. 604409765).

Agnieszka Benroth